Přes školní prázdniny připravujeme učebnu a aktualizujeme na SSD a upravujeme kabely a instalujeme interaktivní obrazovky